NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

Solárne vodiče

Správne izolované rúry sú dôležitým prvkom projektovaných inštalácií. Potrebné je správne vybrať materiál a jeho hrúbku. Rovnako dôležitou oblasťou je použitie zodpovednej izolácii. Pred chybami vyplývajúcimi z prehliadnutia či zanedbania je možné si všimnúť použitie predizolovaných rúr, v solárnom segmente nazývanom solárnymi vodičmi.

Tvorba predizolovanej rúry

Základnou zásadou tvorenia solárnych vodičov je ich vybavenie vonkajšou vrstvou termickej izolácie. Správny materiál by mal spĺňať veľa požiadaviek. Musí byť nielen termoizolátorom, ale musí byť aj zároveň zvukotesniaci a hydrofóbny. Každý solárny vodič sa skladá z troch základných prvkov: prenosová rúra (inak vodičovej či mediálnej), izolačnej vrstvy a vonkajšieho ochranného povlaku.

Prenosová rúra

Prenosová rúra môže byť vyrobená z viacerých druhov inštalačných materiálov, napr. z ocele či medi. Každý z tých materiálov má svoju vlastnú charakteristiku, o ktorej vedia veľmi dobre inštalátory či projektanti.

Ochranný povlak

Je prvkom oddeľujúcim izolačnú vrstvu od okolia. Jeho úlohou je zabezpečenie ochrany. Ďalším prvkom solárneho vodiča pred nevhodnými atmosférickými podmienkami, ultrafialovým žiarením a pôsobením zvierat (predovšetkým vtákov).

Vrstva izolácii

Izolácia vystupuje vo viacerých formách. Najpopulárnejšou je penový plášť. Charakterizuje sa dosť vysokou hrúbkou a primeranými termoizolačnými vlastnosťami. Odnedávna sú na trhu dostupné taktiež iné, moderné izolačné materiály. K špeciálnej pozornosti slúži zato však Aerogél. Tento nezvyčajne ľahký materiál je považovaný za najlepší izolátor na svete.

Najpopulárnejšími izolačnými materiálmi sú:

 • Aerogél – v materiály sa používajú nanotechnológie, čo spôsobuje veľmi nízku hustotu a veľmi vysokú schopnosť vstrebávania energii (priemerný súčiniteľ tepelnej vodivosti je rovný 0,014 W/mK). Materiál je hydrofóbny, antiseptický a odolný na napätie. Môže byť používaný v rozsahu teplôt od -200°C do +200°C;
 • Polyetilénová pena (EPE) – materiál s uzatvorenou bunkovou štruktúrou, malá hustota, vysoká schopnosť vstrebávania energii (priemerný súčiniteľ tepelnej vodivosti je rovný 0,038 W/mK). Taktiež je odolný na napätie. Môže byť používaný v rozsahu teplôt od -45°C do +90°C;
 • Polyuretánová pena (PU) – materiál je natiahnuteľný, čoho dôsledkom primerane dobre absorbuje zvuk. Priemerný súčiniteľ tepelnej vodivosti vynáša 0,035 W/mK. Maximálna pracovná teplota je +135°C.

Použitie

Hlavné výhody používania predizolovaných rúr, a v tom solárnych vodičov sú:

 • Zachovanie parametrov tepelného súčiniteľa na celej jeho ceste – má to značný vplyv, keď rúry prebiehajú cez neohrievané miesta (pivnice, podkrovie, podzemné rúry);
 • Ochrana pred zničením niektorých dokončovacích materiálov (tepelná ochrana).

Základné odporučenia predizolovaných rúr

Predizolované rúry sa počítajú ku komplexným rúram. Ich fabrická výroba zabezpečuje veľa výhod:

 • Ohraničujú hluk;
 • Predstavujú spoločný celok, čo ohraničuje straty energii;
 • Hotové súpravy k inštalácii uľahčujú a urýchľujú montáž. Znižujú taktiež riziko vzniku technickej chyby;
 • Náklady za transport sú nižšie v porovnaní s tradičným systémom – zaberajú menej miesta ako komponenty skladované jednotlivo.

Solárne vodiče s využitím izolácie Aerogél

Trh solárnych vodičov využívajúcich technológiu Aerogél je jedným z najperspektívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich segmentov prvkov solárnych inštalácií. Produkty využívajúce Aerogél firmy Aspen sú považované za vysoko inovačné a vhodné pre životné prostredie.

Z gamy produktov využívajúcich Aerogél je vhodné používať tie, ktoré ponúkajú materiál najvyššej triedy: Spacloft Aerogel. Na trhu sú dostupné taktiež solárne vodiče využívajúce materiál Pyrogel, charakterizujúci sa horším súčiniteľom tepelnej vodivosti a menej vhodným rozsahom efektívnej práce.

Solárne vodiče dostupné na trhu využívajúce technológie Aerogél sú predávané na základe dvojitej rúry NanoSun² produkovanej prostredníctvom Iryd Sp. z o.o.

Na trhu predizolovaných rúr využívajúcich Aerogél sú dostupné už nové produkty, také ako napr.: karbónová samostatná rúra z ocele Inox s názvom NANOX INOX a samostatná medená rúra taktiež s vlastným názvom NANOX COOPER.

Zdôvodnenie, prečo je vhodné používať solárne vodiče využívajúce technológiu Aerogél

 • Výnimočné vlastnosti prenikania tepla: len 0,014 W/mK;
 • Hoci aj štvornásobne nižší objem vodiča, v porovnaní s tradičným riešením;
 • Výnimočná životnosť používaných materiálov;
 • Odolnosť na UV žiarenie;
 • Odolnosť na stláčanie (možná pod dlažbová montáž);
 • Výnimočne veľký rozsah efektívnej teploty práce: -200°C do +200°C; 
 • Značne nižšie náklady pre transport a skladovanie, spojené s menším objemom.