NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

Solarni cijevi

Pravilno izolovane cijevi su važan element projektovanih instalacija. Treba dobro odabrati materijal i njegovu debljinu. Isto tako je važna upotreba odgovarajuće izolacije. Da bi se izbjegle greške koje proizlaze iz propusta i nemara, mogu se koristiti predizolovane cijevi koje u solarnom segmentu se zovu solarni kablovi.

Struktura predizolovane cijevi

Osnovno načelo strukture solarnih kablova je obavezan spoljašni sloj toplinske izolacije. Odgovarajući materijal treba ispunjavati sve zahtjeve. Osim što mora toplinsko izolovati, istovremeno treba biti zvučno nepropustljiv i hidrofoban. Svaki solarni kabel se sastoji od tri osnovna elementa: matična cijev (cijev za distribuciju medija), izolacioni sloj i spoljašna zaštitna obloga.

Matična cijev

Matična cijev može biti izrađena od mnogo vrsta instalacionih materijala, među ostalom od čelika i od bakra. Svaki od spomenutih materijala ima svojstva za koja odlično znaju instalateri i projektanti.

Zaštitna obloga

To je element koji odvaja izolacioni sloj od okoline. Njegovi je zadatak osiguranje zaštite ostalim dijelovima solarnog kabla od nepovoljnih vremenskih uslova, UV zračenja i djelovanja životinja (uglavnom ptica).

Sloj izolacije

Ima mnogo oblika izolacije. Najpopularniji je omotač od pjene. Karakteriše se on velikom debljinom i prosječnim termoizolacionim vrijednostima. U posljednje vrijeme na tržištu su se pojavili i drugi izolacioni materijali. Posebnu pažnju treba posvetiti Aerogelu. Taj izuzetno lahk materijal se smatra za najbolji izolator na svijetu.

Najpopularniji izolacioni materijali su:

 • Polietilenska pjena (EPE) – materijal ima zatvorenu strukturu ćelija, malu gustoću i visoku sposobnost upijanja energije (prosječan koeficijent prolaza toplote iznosi 0,038 W/mK). Isto tako je otporan prema naprezanju. Može se koristiti u rasponu temperatura od -45°C do +90°C;
 • Poliuretanska pjena (PU) – materijal je elastičan zbog čega relativno dobro upija zvukove. Prosječan koeficijent prolaza toplote iznosi 0,035 W/mK. Maksimalna radna temperatura je +135°C.

Primjena

Glavne prednosti primjene predizolovanih cijevi, uključujući i solarne kablove su:

 • Održavanje parametara faktora grijanja na cijelom njegovom putu – posebno je važno kad cijevi prolaze niz negrijana područja (podrume, tavane, podzemne cijevi);
 • Zaštita od oštećenja nekih materijala korištenih za završne radove (termička zaštita).

Najvažnije prednosti predizolovanih cijevi

Predizolovane cijevi se ubrajaju u kompozitne cijevi. Njihova fabrička izrada osigurava mnogo pogodnosti:

 • Smanjuju buku;
 • Čine povezanu cjelinu što umanjuje gubitke energije;
 • Gotovi kompleti za instalaciju olakšavaju i ubrzavaju montažu. Takođe smanjuju rizik tehničke greške;
 • Transportni trošak je niži u poređenju s tradicionalnim sustavom – zauzimaju manje mjesta od sastojaka koje se čuvaju odvojeno.

Solarni kablovi s Aerogel izolacijom

Najbolje izglede ima trenutno tržište solarnih kablova kod kojih je primijenjena Aerogel tehnologija i istovremeno je jedan od najbrže rastućih segmenata elemenata solarnih instalacija. Proizvodi u kojima je primijenjen Aerogel firme Aspen se smatraju za visoko inovativni i prijateljski za okolinu.

Od cijelog asortimana proizvoda u kojima je primijenjen Aerogel vrijedi koristiti te koje nude materijal najviše klase: Spaceloft Aerogel. Na tržištu su isto tako dostupni solarni kablovi kod kojih je primijenjen Pyrogel materijal koji se karakteriše gorim koeficijentom prolaza toplote i ima manje povoljan raspon efikasnog rada.

Dostupni na tržištu solarni kablovi koji upotrebljavaju Aerogel tehnologije prodaju se u obliku dvojne NanoSun² cijevi koju proizvodi Iryd d.o.o.

Na tržištu predizolovanih cijevi koje koriste Aerogel već su dostupni novi proizvodi kao na primjer: rebrasta cijev od Inox čelika imenovana NANOX INOX te jedna bakrena cijev imenovana NANOX COOPER.

Zašto vrijedi primjenjivati solarne kablove s upotrijebljenom Aerogel tehnologijom

 • Izuzetne sposobnosti prolaza toplote: samo 0,014 W/mK;
 • Čak četiri puta manji volumen kabla u odnosu na tradicionalna rješenja;
 • Izuzetna trajnost korištenih materijala;
 • Otpornost na UV zračenje;
 • Otpornost na stezanje (moguća montaža na podu);
 • Izuzetno veliki raspon temperatura efikasnog rada: -200°C do +200°C;
 • Mnogo manji transportni troškovi i troškovi skladištenja kao rezultat manjeg volumena.